Prezentacje

AGATA-Module-4_PL

Studium przypadku (dla lektorów)

IO3-Module-4-Accessing-resources_training-materials-VIPA-SK_PL

Kartkówka

0
Utworzono Przez xstev

Module 4 PL

1 / 10

1/ Co rozumiemy pod pojęciem „kapitał” ?

2 / 10

2/ Kapitał obrotowy:

3 / 10

3/ Niedostateczna kapitalizacja:

4 / 10

4/ Centrum smaku ma 2 opcje finansowania, które niosą

5 / 10

5/ Gospodarka cyrkularna:

6 / 10

6/ Idealny Anioł Biznesu będzie miał następujące cechy:

7 / 10

7/ Które JEDNO z tych stwierdzeń dotyczących crowdfundingu jest FAŁSZYWE? :

8 / 10

8/ Które JEDNO z poniższych określeń najlepiej opisuje kapitał początkowy:

9 / 10

9/ Które JEDNO z poniższych stwierdzeń dotyczących kredytów biznesowych jest FAŁSZYWE:

10 / 10

10/ Które JEDNO z poniższych stwierdzeń dotyczących Aniołów Inwestycyjnych jest NIEPRAWDZIWE?

Twój wynik to

Średni wynik to 0%

0%