Prezentacje

Module-1_PL

Studium przypadku (dla lektorów)

IO3-Module-1-assigmnet-pl-1

Kartkówka

0
Utworzono Przez xstev

Module 1 PL

1 / 10

1) Jakie są kluczowe punkty analizy SWOT?

2 / 10

2) Jakie jest najodpowiedniejsze narzędzie do diagnozy dominujących powołań?

3 / 10

3) Przygotowując i przeprowadzając grupę fokusową, pytania skierowane do uczestników powinny brzmieć:

4 / 10

4) Które z poniższych stwierdzeń jest zaletą grup fokusowych?

5 / 10

5) W analizie środowiska demograficznego i biznesowego obszaru referencyjnego, które z poniższych stwierdzeń jest prawdziwe?

6 / 10

6) Analiza społeczno-ekonomiczna

7 / 10

7) Analizy finansowe można podzielić na pięć głównych grup:

8 / 10

8) Płynność finansowa:

9 / 10

9) Misją jest:

10 / 10

10) Strategie to:

Twój wynik to

Średni wynik to 0%

0%