Venkov je často považován za opak města – je to oblast, kde dochází ke změnám vlivem různých faktorů – přírodních, kulturních i antropogenních. Velmi důležité je, že venkovská krajina je součástí našeho dědictví a důležitým dědictvím minulosti. Venkovské oblasti mají obecně velký turistický potenciál, ale velmi často postrádají strategické a dlouhodobé plánování. Místní gastronomie, vycházející z historických a kulturních tradic, může být tím správným způsobem jejich propagace. Na každém území lze nalézt některé typické produkty: tradiční potravinářské výrobky, místní vína, ručně vyráběné výrobky atd. Cílem projektu AGATA (Podpora zemědělství a venkova) je naučit lidi identifikovat silné stránky svého regionu a podpořit podnikatelské aktivity ve venkovských oblastech. Turistika přes Centrum chuti). Projekt AGATA je spolufinancován Evropskou komisí v rámci programu Erasmus+. Inkluzivní síť místních aktérů, metodika a kolaborativní nástroje pro vytvoření didaktické restaurace a inkubátoru vybudované v rámci projektu pomohou zájemcům objevit produkty související s regionálními tradicemi, využít svůj potenciál k vybudování atraktivního regionu pro turisty, a tím i zlepšit služby nejen pro turisty, ale i pro místní obyvatele. Projekt vytvoří následující intelektuální výstupy:

  • IO1 – Regionální síť a sada nástrojů AGATA: Základní sada nástrojů pro rozvoj Centra chuti:e:
    • Vytvořit síť místních aktérů, kteří mohou přispět k rozvoji regionu.
  • Akční plány IO2 – AGATA na rozvoj Centra chuti: Inovativní metodika pro zlepšení charakterizace enogastronomie ve vybraných oblastech:
    • Objevovat produkce spojené s teritoriálními zemědělskými povoláními, zaměřené na kvalitní zemědělství a propagovat typické plodiny, potraviny a víno a získávat značky.
    • Přizpůsobit Centrum chuti místním povoláním aktivací zemědělských a turistických specializací a zlepšit služby pro místní obyvatelstvo.
  • Online kurz IO3 – AGATA: Multimediální otevřené vzdělávací zdroje