Regionální síť a sada nástrojů AGATA

Základní sada nástrojů pro rozvoj centra chuti

Akční plány AGATA na rozvoj Centra chuti

Inovativní metodika pro zlepšení charakterizace enogastronomie ve vybraných oblastech

Online kurz AGATA

Multimediální zdroje otevřeného vzdělávání

Video