Modul 01

Potenciál pre centrum chuti vo vašom regióne

Modul 02

Rôzne modely vidieckej obchodnej stratégie a Ako rozpoznať potenciál vášho regiónu

Modul 03

Stimulácia dopytu – nástroje na rozvoj nových agropodnikateľov vo vašom regióne

Modul 04

Prístup k zdrojom – školenia v oblasti inovatívneho prístupu k verejným financiám, potenciálu crowdfundingu a získavania firemných sponzorov

Modul 05

Pripojenie k spolupráci a komunitám

Modul 06

Predaj z dvora