Prezentácie

IO3-Module-1-SK

Prípadová štúdia (pre lektorov)

IO3-Module-1-assigmnet-sk-1

Kvíz

1
Created on By xstev

Module 1 SK

1 / 2

1) Aké sú kľúčové body analýzy SWOT?

2 / 2

2) Aký je najvhodnejší nástroj na diagnostikovanie prevládajúcich povolaní?

Your score is

The average score is 0%

0%