Prezentacje

AGATA-Module-2_PL

Studium przypadku (dla lektorów)

AGATA-Module-2-practic-assignment_PL

Kartkówka

0
Utworzono Przez xstev

02 pl

1 / 10

10/ Które stwierdzenie jest PRAWDZIWE spośród poniższych:

2 / 10

9/ Jakie warunki naturalne należy zbadać?

3 / 10

8/ Które stwierdzenie jest FAŁSZYWE spośród poniższych:

4 / 10

7/ Zalety gospodarki o obiegu zamkniętym:

5 / 10

6/ Rolnictwo wielofunkcyjne…

6 / 10

5/ Które stwierdzenie jest PRAWDZIWE spośród poniższych:

7 / 10

4/ Jaki jest cel strategii biznesowej obszarów wiejskich?

8 / 10

3/ Elementy wizji:

9 / 10

2/ Strategiczna jednostka biznesowa:

10 / 10

1/ Czym jest strategia biznesowa?

Twój wynik to

Średni wynik to 0%

0%