Koordinátor

New Edu, n. o.
Kováčikova 12
949 01 Nitra
Slovakia

Partnerek

Česká zemědělská univerzita v Praze (CZU)
Department of Information Technologies
Kamýcká 129
165 00 Praha – Suchdol
Czech Republic

Stowarzyszenie ARID
Ul. Podedworze n 6 Lok 45
30 686 Krakow
Poland

Meridaunia
Piazza Municipio
71023 Bovino
Italy

Börzsöny-Duna-Ipoly VE (BDIVE)
Köztársaság utca 2.
2628 Szob
Hungary

Občianske združenie Dedinský parlament na Slovensku (VIPA)
Kapitulská 13
974 01 Bánska Bystrica
Slovakia